FOTO: ŽELJKO KRNČEVIĆ
Brdo i uvala Makirina

Višestruko značajan lokalitet brdo Makirina nalazi se na samom ulazu u Pirovac sa južne strane. Ono je, naime, mikro-ekološki i ornitološki rezervat, dok su u njegovom podnožju na sjeverozapadnoj i jugozapadnoj strani prirodna mrijestilišta. Kao istaknuto prirodno dobro to područje je uvršteno u Naturu 2000. Na visini od oko 113m nalazi se vidikovac Makirina s kojeg puca pogled na Pirovac i Pirovački zaljev, te Vransko jezero.

Podno brda na samom jugu prostranog Pirovačkog zaljeva smjestila se plitka uvala Makirina od davnina nadaleko poznata po zoni ljekovitog mineralnog blata (peloid) i voda koje svojom kvalitetom nadmašuje sve poznate lokalitete Hrvatske. Za ljekovitost blata već se odavno zna jer su ga koristili mještani, a kasnije i sve veći broj turista.

Osim u neposrednoj blizini je i vrijedan arheološki punkt – Crkvica Sv. Martina, groblje, ostaci rimskih građevina i rimske solane koje vrijedi posjetiti.